تبلیغات
استخدام و کاریابی ایران - استخدام شرکت دارویی پخش هجرت

استخدام در بانک پارسیان و سایر بانک های خصوصی

استخدام شرکت دارویی پخش هجرت

نویسنده :امیر کاویان
تاریخ:1391/03/7-20:25

آگهی استخدام شرکت دارویی پخش هجرت

 

مدرک تحصیلی گرایش رشته عنوان شغل
کارشناسی   لیسانس رئیس تدارکات داخلی
کارشناسی   کارشناسی داروسازی فروشنده
کارشناسی   لیسانس حسابداری کارشناس حسابرسی
کارشناسی   لیسانس حسابداری رئیس حسابداری – آقا
کارشناسی   مهندسی صنایع کارشناس برنامه ریزی استراتژیک


متقاضیان می توانند در خواست خود را به آدرس زیر ارسال نمایند .


www.hejratco.com


آگهی استخدام شرکت دارویی پخش هجرت

 

مدرک تحصیلی گرایش رشته عنوان شغل
کارشناسی   لیسانس رئیس تدارکات داخلی
کارشناسی   کارشناسی داروسازی فروشنده
کارشناسی   لیسانس حسابداری کارشناس حسابرسی
کارشناسی   لیسانس حسابداری رئیس حسابداری – آقا
کارشناسی   مهندسی صنایع کارشناس برنامه ریزی استراتژیک


متقاضیان می توانند در خواست خود را به آدرس زیر ارسال نمایند .

www.hejratco.com

themebox Logo