تبلیغات
استخدام و کاریابی ایران - استخدام کارشناس بازرگانی یا کارشناس اقتصاد

استخدام در بانک پارسیان و سایر بانک های خصوصی

استخدام کارشناس بازرگانی یا کارشناس اقتصاد

نویسنده :امیر کاویان
تاریخ:1391/03/7-20:26

آگهی استخدام کارشناس بازرگانی یا کارشناس اقتصاد یک شرکت تجهیزات پزشکی

استخدام کارشناس بازرگانی یا کارشناس اقتصاد

یک شرکت تجهیزات پزشکی

کارشناس بازرگانی یا کارشناس اقتصاد

ارسال رزومه از طریق آدرس ایمیل زیر:

fayyaz@iranhosco.ir

آگهی استخدام کارشناس بازرگانی یا کارشناس اقتصاد یک شرکت تجهیزات پزشکی

آگهی استخدام کارشناس بازرگانی یا کارشناس اقتصاد یک شرکت تجهیزات پزشکی

استخدام کارشناس بازرگانی یا کارشناس اقتصاد

یک شرکت تجهیزات پزشکی

کارشناس بازرگانی یا کارشناس اقتصاد

ارسال رزومه از طریق آدرس ایمیل زیر:

fayyaz@iranhosco.ir

آگهی استخدام کارشناس بازرگانی یا کارشناس اقتصاد یک شرکت تجهیزات پزشکینوع مطلب : استخدام 


themebox Logo